Strona używa informacji zapisanych za pomocą cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w aby dostosować nasz serwis do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Odzież sportowa Torby i plecaki Piłka nożna Piłka ręczna Koszykówka Siatkówka Akcesoria trening. Art. sędziowskie Trofea Wyposażenie hal Sport i zabawa Sprzęt fitness Siłownia KETTLER Sporty walki Rekreacja Szachy Gry Badminton Unihokej Hokej Tenis stołowy Tenis ziemny Lekkoatletyka Pływanie Rehabilitacja Turystyka Pobierz zamówienie
Aerobik Wrocław

Sklep sportowy zaprasza na zakupy:


Powerman Sport
Janusz Rusinek
ul.Słoneczna 9
PL 55-040
Bielany Wrocławskie

Uwaga! Dla wielu nawigacji Słoneczna 7
tel. +48 713 252 513
tel. 713 259 775
fax 713 259 775
NIP PL 894-105-17-84
Regon 932094620
Konto: 32 11401140 0000 5400 9200 1001
w BRE Bank SA o/Wrocław
Czynne:
Pon.-Pt.: 8:00-17:00
Sob.: 9:00-13:00

SOLEX

Gra świetlicowa - Piłkarzyki

Piłkarzyki 137x65cm
Teraz 699,- zł!

SHURE SHOT

Zestaw do koszykówki

Zestaw do kosza
549,- zł

ADIDAS

Dresy dziecięce, młodziezowe

Dres JONATO
Teraz tylko
139,- zł

REKREACJA

Zestaw do badmintona i siatkówki

Komplet do badmintona
i siatkówki 199,- zł.


Oczytaj QR-code swoim smartfonem. QR-code
NOWY SKLEP
INTERNETOWY
Kliknij i kupuj wygodnie. >>>
Kliknij o kupuj wygodniwe w naszym sklepie.
Twój sklep sportowy poleca: Bezpieczne, aluminiowe bramki piłkarskie. Bram­ki alu­mi­nio­we do pił­ki noż­nej. Prze­noś­ne oraz stac­jo­nar­ne z tu­le­ja­mi o wym.7x2m oraz 5x2m. Bram­ki sta­lo­we ocyn­ko­wa­ne 3x2m na Orli­ki. Siat­ki na bram­ki do pił­ki noż­nej oraz pił­ko­chwy­ty z moc­nej bez­węz­ło­wej siat­ki gr.3mm do sa­mo­dziel­ne­go mon­ta­żu.


Twój sklep sportowy poleca: Stroje piłkarskie Umbro, getry. Stro­je pił­kar­skie UMBRO z get­ra­mi. Przy za­ku­pie 16kpl. pa­kie­ty pi­łek GRA­TIS! Do zes­ta­wu Umbro Tor­na­do 16kpl. x 99=1584zł do­kła­da­my gra­tis 12 pi­łek w ce­nie 39,90 o war­toś­ci 478,80. Koszt jed­ne­go stro­ju w tej pro­moc­ji 69,-. SPRAWDŹ!


Uhlsport - Buty piłkarskie - lanka twarda w ekonomicznej cenie 59zł. Pakiety 10 par po 49zł/parę. Pełna rozmiarówka. Buty pił­kar­skie Uhlsport w peł­nej roz­mia­rów­ce od 39-47. Dla klu­bów i firm dos­tęp­ne w pro­mo­cyj­nej, pa­kie­to­wej ce­nie od 49zł za parę. Więk­sze iloś­ci do ne­go­cjac­ji ce­no­wej.


Gry świetlicowe: piłkarzyki, bilard, dart Piłkarzykistoliki piłkarskie do szkół i świet­lic. Mo­del Solex Sport o polu gry 120x60cm już za 699zł. Szcze­gól­nie po­le­ca­my wzór świet­li­co­wy. Ścian­ki bocz­ne gr.25mm i 60kg wagi gwa­ran­tu­ją od­po­wied­nią trwa­łość.


Nike - stroje do koszykówki. W sklepie stroje jedno i dwustronne. Nadruki. Stro­je ko­szy­kar­skie NIKE Alley Hoop o­raz Reversible to sprzęt z ko­szy­kar­s­kiej gór­nej pół­ki za roz­sąd­ną ce­nę. Stro­je dwu­stron­ne do ko­szy­ków­ki JOMA to ja­kość, któ­rą do­ce­nisz i cena, na któ­rą Cię stać. Po­le­ca sę­dzia FIBA Janusz Rusinek.


Stroje siatkarskie Mizuno Club, Gala, Asics. Nadruki. Stroje siat­kar­skie Mizuno Club, Asics oraz Gala - dam­skie i męs­kie. Bu­ty do siat­ków­ki Asics Sensei oraz Mizuno Lighnting to pro­fes­jo­nal­ny sprzęt na każ­dą kie­szeń. Ochra­nia­cze siat­kar­skie Asics Gel oraz skar­petki na ha­lę i dla bie­ga­czy uzu­peł­nia­ją ofer­tę obu­wia. Do 31 XII MIZUNO CLUB od 99zł -SPRAWDŹ PRO­MOC­JE!


Klasyczna gra Krążki. Gra świet­li­co­wa KRĄŻKI. Chcesz spró­bo­wać cze­goś no­we­go, atrak­cyj­ne­go, in­ne­go od gier kom­pu­te­ro­wych - nie zwle­kaj. Pros­te za­sa­dy gry. Wy­so­kiej ja­koś­ci pol­skie wy­ko­na­nie. Gra bar­dzo po­pu­lar­na w pu­bach i ba­rach za­chod­niej Europy.
Piłki PVC do gimnastyki fitnessPiłki PVC do gim­nas­ty­ki fit­ness o­raz gier i za­baw. Roz­mia­ry 15, 20 i 25cm. Ceny od 4,99. Pił­ki dos­tęp­ne rów­nież w in­nych ko­lo­rach na za­mó­wie­nie. Moż­li­wość na­dru­ku lo­ga na pił­kach.


Sklep piłkarski Wrocław poleca tanie stroje piłkarskie VENA. Ta­nie stro­je pił­kar­skie VENA Club, Team. Sys­tem od­pro­wa­dza­nia wil­go­ci Plus Cool o­raz wstaw­ki z siat­ki.

Zestaw 16szt. tylko 784zł +4 piłki Futsal Action o wartości 156zł - GRATIS.


Twój sklep sportowy poleca: Stroje piłkarskie JOMA. Stro­je pił­kar­skie JOMA. No­wo­czes­ne, od­dy­cha­ją­ce tka­ni­ny po­li­es­tro­we mo­de­li Joma Champion, Liga oraz Eco. W o­fer­cie posia­da­my get­ry pił­kar­skie Joma, Adidas, Nike, Hummel i Iskierka w peł­nej ga­mie roz­mia­ro­wej.


KETTLER - rowery i ergo­met­ry, bież­nie, or­bi­t­re­ki, wioś­la­rze i at­la­sy.
2 lata gwa­ran­cji i fir­mo­wy ser­wis. Moż­li­wość dos­ta­wy i mon­ta­żu u klienta.


Pucharytrofea spor­towe. Me­da­le spor­towe i dyplo­my. W promocji 30% raba­tu przy zakupie pu­cha­rów za kwotę 300zł. Grawerowanie na pucharach i medalach w technice Color Touch.


Stoły tenisowe Joola, Polsport. Rakietki Stiga, Butterfly. Numeratory. Stoły tenisowe POLSPORT. Mo­de­le Tajfun Plus, Tajfun Hobby oraz Passat Plus. Moc­ne kon­struk­cje i ates­ty to gwa­ran­cja dłu­gie­go użyt­ko­wa­nia. Po­le­ca­ne do szkół i świet­lic. W ofer­cie dos­tęp­ne siat­ki, ra­kiet­ki i pi­łecz­ki ping-pong­owe firm Stiga, Joola, Donic, Cornilleau oraz Meteor.


Zestawy do koszykówki Shure Shot. Tablice epoksydowe i kratowe, obręcze, siatki. Zestawy do koszy­kówki Shure Shot. Sta­lo­we ocyn­ko­wane EuroCourt-664 na boiska zew­nętrz­ne oraz kosze do ko­szy­ków­ki wolno­stoją­ce z regu­lac­ją wyso­kości St.Louis


Twój sklep sportowy poleca: Maty fitness, piłki gimnastyczne, hantle winylowe. Reebok step.Ma­ty fit­ness i Yoga. Ma­ty pod­ło­go­we puz­zle 1x1m gr.2cm. Lis­twy brze­go­we i na­roż­ni­ki. Szkol­ne i klu­bo­we ma­ty fit­ness gr.1 i 2cm w pro­moc­ji od 32zł. Moż­li­wość na­dru­ków na ma­tach.