Odzież sportowa Torby i plecaki Piłka nożna Piłka ręczna Koszykówka Siatkówka Akcesoria trening. Art. sędziowskie Trofea Wyposażenie hal Sport i zabawa Sprzęt fitness Siłownia KETTLER Sporty walki Rekreacja Szachy Gry Badminton Unihokej Hokej Tenis stołowy Tenis ziemny Lekkoatletyka Pływanie Rehabilitacja Turystyka Pobierz zamówienie

STROJE PIŁKARSKIE UMBRO

Stroje piłkarskie z getrami UMBRO TORNADO - Oryginalne stroje piłkarskie UMBRO wykonane zwysokogatunkowej, oddychającej tkaniny poliestrowej. Koszulki pod pachami oraz spodenki posiadają dodatkowe siateczkowe wstawki ułatwiające przepływ po...
foto extra

UMBRO 

TORNADO 

Stroje piłkarskie z getrami
Rozmiar: L, XL
Czerwona koszulka, spodenki, getry z białymi elementami. Po­le­ca­my koszulki z nadrukiem nu­me­ru, naz­wis­ka, lo­go, rek­lam itp. - sprawdź na­szą ofertę!

Ory­gi­nal­ne stro­je pił­kar­skie UMBRO wy­ko­na­ne z wy­so­ko­ga­tun­ko­wej, od­dy­cha­ją­cej tka­ni­ny po­li­es­tro­wej. Ko­szul­ki pod pa­cha­mi oraz spo­den­ki po­sia­da­ją do­dat­ko­we sia­tecz­ko­we wstaw­ki ułat­wia­ją­ce prze­p­ływ po­wie­trza. Lo­ga na wy­ro­bach haf­to­wa­ne. No­wo­czes­ne tech­no­lo­gicz­nie get­ry po­za ścią­ga­czem gór­nym i śród­sto­pia po­sia­da­ją w częś­ci tyl­nej sys­tem ter­mo­wen­tylacji.
Stroje piłkarskie z getrami UMBRO TORNADO - Oryginalne stroje piłkarskie UMBRO wykonane zwysokogatunkowej, oddychającej tkaniny poliestrowej. Koszulki pod pachami oraz spodenki posiadają dodatkowe siateczkowe wstawki ułatwiające przepływ po...
foto extra

UMBRO 

TORNADO 

Stroje piłkarskie z getrami
Rozmiar: L, XL
Granatowa koszulka i getry, spodenki białe. Po­le­ca­my koszulki z nadrukiem nu­me­ru, naz­wis­ka, lo­go, rek­lam itp. - sprawdź na­szą ofertę!

Ory­gi­nal­ne stro­je pił­kar­skie UMBRO wy­ko­na­ne z wy­so­ko­ga­tun­ko­wej, od­dy­cha­ją­cej tka­ni­ny po­li­es­tro­wej. Ko­szul­ki pod pa­cha­mi oraz spo­den­ki po­sia­da­ją do­dat­ko­we sia­tecz­ko­we wstaw­ki ułat­wia­ją­ce prze­p­ływ po­wie­trza. Lo­ga na wy­ro­bach haf­to­wa­ne. No­wo­czes­ne tech­no­lo­gicz­nie get­ry po­za ścią­ga­czem gór­nym i śród­sto­pia po­sia­da­ją w częś­ci tyl­nej sys­tem ter­mo­wen­tylacji.
Stroje piłkarskie z getrami UMBRO WEMBLEY - Oryginalne stroje piłkarskie UMBRO wykonane znajlepszej gatunkowo tkaniny poliestrowej CLIMATE CONTROL. Stroje posiadają siateczkowe wstawki poprawiające komfort. Loga na wyrobach haftowane +1dodatko...
foto extra

UMBRO 

WEMBLEY 

Stroje piłkarskie z getrami
Rozmiar: L, XL
Zielona koszulka i getry z białymi wstawkami, białe spodenki. Po­le­ca­my koszulki z nadrukiem nu­me­ru, naz­wis­ka, lo­go, rek­lam itp. - sprawdź na­szą ofertę!

Ory­gi­nal­ne stro­je pił­kar­skie UM­BRO wy­ko­na­ne z naj­lep­szej ga­tun­ko­wo tka­ni­ny po­li­es­tro­wej CLI­MA­TE CON­TROL. Stro­je po­sia­da­ją sia­tecz­ko­we wstaw­ki po­pra­wia­ją­ce kom­fort. Lo­ga na wy­ro­bach haf­to­wa­ne +1 do­dat­ko­we na pra­wym rę­kaw­ku. Cie­ka­wy asy­met­rycz­ny krój ko­szul­ki. No­wo­czes­ne tech­no­lo­gicz­nie dwu­ko­lo­ro­we getry.
Stroje piłkarskie z getrami UMBRO WEMBLEY - Oryginalne stroje piłkarskie UMBRO wykonane znajlepszej gatunkowo tkaniny poliestrowej CLIMATE CONTROL. Stroje posiadają siateczkowe wstawki poprawiające komfort. Loga na wyrobach haftowane +1dodatko...
foto extrafoto extrafoto extra

UMBRO 

WEMBLEY 

Stroje piłkarskie z getrami
Rozmiar: L, XL
Biała koszulka i getry z zielonymi wstawkami, zielone spodenki. Po­le­ca­my koszulki z nadrukiem nu­me­ru, naz­wis­ka, lo­go, rek­lam itp. - sprawdź na­szą ofertę!

Ory­gi­nal­ne stro­je pił­kar­skie UM­BRO wy­ko­na­ne z naj­lep­szej ga­tun­ko­wo tka­ni­ny po­li­es­tro­wej CLI­MA­TE CON­TROL. Stro­je po­sia­da­ją sia­tecz­ko­we wstaw­ki po­pra­wia­ją­ce kom­fort. Lo­ga na wy­ro­bach haf­to­wa­ne +1 do­dat­ko­we na pra­wym rę­kaw­ku. Cie­ka­wy asy­met­rycz­ny krój ko­szul­ki. No­wo­czes­ne tech­no­lo­gicz­nie dwu­ko­lo­ro­we getry.
Stroje piłkarskie z getrami UMBRO WEMBLEY - Oryginalne stroje piłkarskie UMBRO wykonane znajlepszej gatunkowo tkaniny poliestrowej CLIMATE CONTROL. Stroje posiadają siateczkowe wstawki poprawiające komfort. Loga na wyrobach haftowane +1dodatko...
foto extra

UMBRO 

WEMBLEY 

Stroje piłkarskie z getrami
Rozmiar: L, XL
Czerwona koszulka piłkarska i getry z białymi wstawkami, białe spodenki. Po­le­ca­my koszulki z nadrukiem nu­me­ru, naz­wis­ka, lo­go, rek­lam itp. - sprawdź na­szą ofertę!

Ory­gi­nal­ne stro­je pił­kar­skie UM­BRO wy­ko­na­ne z naj­lep­szej ga­tun­ko­wo tka­ni­ny po­li­es­tro­wej CLI­MA­TE CON­TROL. Stro­je po­sia­da­ją sia­tecz­ko­we wstaw­ki po­pra­wia­ją­ce kom­fort. Lo­ga na wy­ro­bach haf­to­wa­ne +1 do­dat­ko­we na pra­wym rę­kaw­ku. Cie­ka­wy asy­met­rycz­ny krój ko­szul­ki. No­wo­czes­ne tech­no­lo­gicz­nie dwu­ko­lo­ro­we getry.
Stroje piłkarskie UMBRO TEAM - Oryginalne stroje piłkarskie UMBRO z tkaniny poliestrowej, logo na koszulkach umieszczone wysoko celem uzyskania maksymalnej powierzchni pod nadruki....

UMBRO 

TEAM 

Stroje piłkarskie
Rozmiar: S-XXL
Niebieska koszulka i niebieskie spodenki, wstawki białe. Po­le­ca­my koszulki z nadrukiem nu­me­ru, naz­wis­ka, lo­go, rek­lam itp. - sprawdź na­szą ofertę!

Oryginalne stroje piłkarskie UMBRO z tkaniny poliestrowej, logo na koszulkach umieszczone wysoko celem uzyskania maksymalnej powierzchni pod nadruki.
Getry piłkarskie UMBRO POWERMAN - Nowoczesne technologicznie getry piłkarskie w nowej niższej cenie.  Dodatkowe ściągacze w rejonie kostki i śródstopia. Oddychająca górna część i pogrubiony spód zwiększają komfort użytkowania....

UMBRO 

POWERMAN 

Getry piłkarskie
Rozmiar: 35-37, 38-41, 42-44


Nowoczesne technologicznie getry piłkarskie w nowej niższej cenie. Dodatkowe ściągacze w rejonie kostki i śródstopia. Oddychająca górna część i pogrubiony spód zwiększają komfort użytkowania.
Getry piłkarskie UMBRO POWERMAN - Nowoczesne technologicznie getry piłkarskie w nowej niższej cenie.  Dodatkowe ściągacze w rejonie kostki i śródstopia. Oddychająca górna część i pogrubiony spód zwiększają komfort użytkowania....

UMBRO 

POWERMAN 

Getry piłkarskie
Rozmiar: 35-37, 38-41, 42-44


Nowoczesne technologicznie getry piłkarskie w nowej niższej cenie. Dodatkowe ściągacze w rejonie kostki i śródstopia. Oddychająca górna część i pogrubiony spód zwiększają komfort użytkowania.
Stroje piłkarskie UMBRO NATIONAL - Polecamy koszulki z nadrukiemnumeru, nazwiska, logo, reklamitp. -sprawdź naszą ofertę!...

UMBRO 

NATIONAL 

Stroje piłkarskie
Rozmiar: Senior
VAPA TECH - technologia Umbro zapewniająca doskonałą wentylację, właściwości antystatyczne oraz wydłużajaca żywotność odzieży.Tkaniny wykonane w tej technologii nie deformują się, pozwalają zachować odzieży pierwotny wygląd.
Model reprezentacji Anglii do 2008r.

Po­le­ca­my koszulki z nadrukiem nu­me­ru, naz­wis­ka, lo­go, rek­lam itp. - sprawdź na­szą ofertę!
Stroje piłkarskie - długi rękaw UMBRO NATIONAL - Polecamy koszulki z nadrukiemnumeru, nazwiska, logo, reklamitp. -sprawdź naszą ofertę!...

UMBRO 

NATIONAL 

Stroje piłkarskie - długi rękaw
Rozmiar: Senior
VAPA TECH - technologia Umbro zapewniająca doskonałą wentylację, właściwości antystatyczne oraz wydłużajaca żywotność odzieży.Tkaniny wykonane w tej technologii nie deformują się, pozwalają zachować odzieży pierwotny wygląd.
Model reprezentacji Anglii do 2008r.

Po­le­ca­my koszulki z nadrukiem nu­me­ru, naz­wis­ka, lo­go, rek­lam itp. - sprawdź na­szą ofertę!
Stroje piłkarskie UMBRO NATIONAL - Polecamy koszulki z nadrukiemnumeru, nazwiska, logo, reklamitp. -sprawdź naszą ofertę!...
foto extra

UMBRO 

NATIONAL 

Stroje piłkarskie
Rozmiar: Junior (134, 146, 152cm)
VAPA TECH - technologia Umbro zapewniająca doskonałą wentylację, właściwości antystatyczne oraz wydłużajaca żywotność odzieży.Tkaniny wykonane w tej technologii nie deformują się, pozwalają zachować odzieży pierwotny wygląd.
Model reprezentacji Anglii do 2008r.

Po­le­ca­my koszulki z nadrukiem nu­me­ru, naz­wis­ka, lo­go, rek­lam itp. - sprawdź na­szą ofertę!
Stroje piłkarskie UMBRO NATIONAL - Polecamy koszulki z nadrukiemnumeru, nazwiska, logo, reklamitp. -sprawdź naszą ofertę!...

UMBRO 

NATIONAL 

Stroje piłkarskie
Rozmiar: Junior (134, 146, 152cm)
VAPA TECH - technologia Umbro zapewniająca doskonałą wentylację, właściwości antystatyczne oraz wydłużajaca żywotność odzieży.Tkaniny wykonane w tej technologii nie deformują się, pozwalają zachować odzieży pierwotny wygląd.
Model reprezentacji Anglii do 2008r.

Po­le­ca­my koszulki z nadrukiem nu­me­ru, naz­wis­ka, lo­go, rek­lam itp. - sprawdź na­szą ofertę!
Stroje piłkarskie UMBRO HUNTER - Stroje piłkarskie z miękkiego materiału, wstawki wentylacyjne. Tkaniny doskonale znoszące wielokrotne pranie.Atrakcyjne wzornictwo....
foto extra

UMBRO 

HUNTER 

Stroje piłkarskie
Rozmiar: Senior
Po­le­ca­my koszulki z nadrukiem nu­me­ru, naz­wis­ka, lo­go, rek­lam itp. - sprawdź na­szą ofertę!

Stroje piłkarskie z miękkiego materiału, wstawki wentylacyjne. Tkaniny doskonale znoszące wielokrotne pranie.
Atrakcyjne wzornictwo.
Stroje piłkarskie UMBRO HUNTER - Stroje piłkarskie z miękkiego materiału, wstawki wentylacyjne. Tkaniny doskonale znoszące wielokrotne pranie.Atrakcyjne wzornictwo....

UMBRO 

HUNTER 

Stroje piłkarskie
Rozmiar: Senior
Po­le­ca­my koszulki z nadrukiem nu­me­ru, naz­wis­ka, lo­go, rek­lam itp. - sprawdź na­szą ofertę!

Stroje piłkarskie z miękkiego materiału, wstawki wentylacyjne. Tkaniny doskonale znoszące wielokrotne pranie.
Atrakcyjne wzornictwo.
Stroje piłkarskie UMBRO HUNTER - Stroje piłkarskie z miękkiego materiału, wstawki wentylacyjne. Tkaniny doskonale znoszące wielokrotne pranie.Atrakcyjne wzornictwo....

UMBRO 

HUNTER 

Stroje piłkarskie
Rozmiar: Senior
Po­le­ca­my koszulki z nadrukiem nu­me­ru, naz­wis­ka, lo­go, rek­lam itp. - sprawdź na­szą ofertę!

Stroje piłkarskie z miękkiego materiału, wstawki wentylacyjne. Tkaniny doskonale znoszące wielokrotne pranie.
Atrakcyjne wzornictwo.
Stroje piłkarskie UMBRO HUNTER - Stroje piłkarskie z miękkiego materiału, wstawki wentylacyjne. Tkaniny doskonale znoszące wielokrotne pranie.Atrakcyjne wzornictwo....

UMBRO 

HUNTER 

Stroje piłkarskie
Rozmiar: Senior
Po­le­ca­my koszulki z nadrukiem nu­me­ru, naz­wis­ka, lo­go, rek­lam itp. - sprawdź na­szą ofertę!

Stroje piłkarskie z miękkiego materiału, wstawki wentylacyjne. Tkaniny doskonale znoszące wielokrotne pranie.
Atrakcyjne wzornictwo.
Stroje piłkarskie - długi rękaw UMBRO HUNTER - Stroje piłkarskie z miękkiego materiału, wstawki wentylacyjne. Tkaniny doskonale znoszące wielokrotne pranie.Atrakcyjne wzornictwo....

UMBRO 

HUNTER 

Stroje piłkarskie - długi rękaw
Rozmiar: Senior
Po­le­ca­my koszulki z nadrukiem nu­me­ru, naz­wis­ka, lo­go, rek­lam itp. - sprawdź na­szą ofertę!

Stroje piłkarskie z miękkiego materiału, wstawki wentylacyjne. Tkaniny doskonale znoszące wielokrotne pranie.
Atrakcyjne wzornictwo.
Koszulki piłkarskie UMBRO HUNTER - Koszulki piłkarskie z miękkiego materiału, wstawki wentylacyjne. Tkaniny doskonale znoszące wielokrotne pranie.Atrakcyjne wzornictwo....

UMBRO 

HUNTER 

Koszulki piłkarskie
Rozmiar: Senior
Po­le­ca­my koszulki z nadrukiem nu­me­ru, naz­wis­ka, lo­go, rek­lam itp. - sprawdź na­szą ofertę!

Koszulki piłkarskie z miękkiego materiału, wstawki wentylacyjne. Tkaniny doskonale znoszące wielokrotne pranie.
Atrakcyjne wzornictwo.
Stroje piłkarskie - długi rękaw UMBRO HUNTER - Stroje piłkarskie z miękkiego materiału, wstawki wentylacyjne. Tkaniny doskonale znoszące wielokrotne pranie.Atrakcyjne wzornictwo....

UMBRO 

HUNTER 

Stroje piłkarskie - długi rękaw
Rozmiar: Junior (134, 146, 152cm)
Po­le­ca­my koszulki z nadrukiem nu­me­ru, naz­wis­ka, lo­go, rek­lam itp. - sprawdź na­szą ofertę!

Stroje piłkarskie z miękkiego materiału, wstawki wentylacyjne. Tkaniny doskonale znoszące wielokrotne pranie.
Atrakcyjne wzornictwo.
Stroje piłkarskie - długi rękaw UMBRO HUNTER - Stroje piłkarskie z miękkiego materiału, wstawki wentylacyjne. Tkaniny doskonale znoszące wielokrotne pranie.Atrakcyjne wzornictwo....

UMBRO 

HUNTER 

Stroje piłkarskie - długi rękaw
Rozmiar: Junior (134, 146, 152cm)
Po­le­ca­my koszulki z nadrukiem nu­me­ru, naz­wis­ka, lo­go, rek­lam itp. - sprawdź na­szą ofertę!

Stroje piłkarskie z miękkiego materiału, wstawki wentylacyjne. Tkaniny doskonale znoszące wielokrotne pranie.
Atrakcyjne wzornictwo.
Stroje piłkarskie UMBRO CHAMPION - Stroje piłkarskie Champion w 2 sezonach strojem Wisły Kraków.Koszulki w technologii X-STATIC, najwyższym osiągnięciu firmy UMBRO. Doskonała wentylacja i termoregulacja dzięki srebrnym nitkom w składzie materiału.Hologram oryginalności....

UMBRO 

CHAMPION 

Stroje piłkarskie
Rozmiar: Senior
Po­le­ca­my koszulki z nadrukiem nu­me­ru, naz­wis­ka, lo­go, rek­lam itp. - sprawdź na­szą ofertę!

Stroje piłkarskie Champion w 2 sezonach strojem Wisły Kraków.
Koszulki w technologii X-STATIC, najwyższym osiągnięciu firmy UMBRO. Doskonała wentylacja i termoregulacja dzięki srebrnym nitkom w składzie materiału.
Hologram oryginalności.
Stroje piłkarskie UMBRO CHAMPION - Stroje piłkarskie Champion w 2 sezonach strojem Wisły Kraków.Koszulki w technologii X-STATIC, najwyższym osiągnięciu firmy UMBRO. Doskonała wentylacja i termoregulacja dzięki srebrnym nitkom w składzie materiału.Hologram oryginalności....

UMBRO 

CHAMPION 

Stroje piłkarskie
Rozmiar: Senior
Po­le­ca­my koszulki z nadrukiem nu­me­ru, naz­wis­ka, lo­go, rek­lam itp. - sprawdź na­szą ofertę!

Stroje piłkarskie Champion w 2 sezonach strojem Wisły Kraków.
Koszulki w technologii X-STATIC, najwyższym osiągnięciu firmy UMBRO. Doskonała wentylacja i termoregulacja dzięki srebrnym nitkom w składzie materiału.
Hologram oryginalności.
Stroje piłkarskie UMBRO CHAMPION - Stroje piłkarskie Champion w 2 sezonach strojem Wisły Kraków.Koszulki w technologii X-STATIC, najwyższym osiągnięciu firmy UMBRO. Doskonała wentylacja i termoregulacja dzięki srebrnym nitkom w składzie materiału.Hologram oryginalności....
foto extrafoto extrafoto extra

UMBRO 

CHAMPION 

Stroje piłkarskie
Rozmiar: Senior
Po­le­ca­my koszulki z nadrukiem nu­me­ru, naz­wis­ka, lo­go, rek­lam itp. - sprawdź na­szą ofertę!

Stroje piłkarskie Champion w 2 sezonach strojem Wisły Kraków.
Koszulki w technologii X-STATIC, najwyższym osiągnięciu firmy UMBRO. Doskonała wentylacja i termoregulacja dzięki srebrnym nitkom w składzie materiału.
Hologram oryginalności.
Stroje piłkarskie - długi rękaw UMBRO CHAMPION - Stroje piłkarskie Champion w 2 sezonach strojem Wisły Kraków.Koszulki w technologii X-STATIC, najwyższym osiągnięciu firmy UMBRO. Doskonała wentylacja i termoregulacja dzięki srebrnym nitkom w składzie materiału.Hologram oryginalności....

UMBRO 

CHAMPION 

Stroje piłkarskie - długi rękaw
Rozmiar: Senior
Po­le­ca­my koszulki z nadrukiem nu­me­ru, naz­wis­ka, lo­go, rek­lam itp. - sprawdź na­szą ofertę!

Stroje piłkarskie Champion w 2 sezonach strojem Wisły Kraków.
Koszulki w technologii X-STATIC, najwyższym osiągnięciu firmy UMBRO. Doskonała wentylacja i termoregulacja dzięki srebrnym nitkom w składzie materiału.
Hologram oryginalności.
Stroje piłkarskie - długi rękaw UMBRO CHAMPION - Stroje piłkarskie Champion w 2 sezonach strojem Wisły Kraków.Koszulki w technologii X-STATIC, najwyższym osiągnięciu firmy UMBRO. Doskonała wentylacja i termoregulacja dzięki srebrnym nitkom w składzie materiału.Hologram oryginalności....

UMBRO 

CHAMPION 

Stroje piłkarskie - długi rękaw
Rozmiar: Senior
Po­le­ca­my koszulki z nadrukiem nu­me­ru, naz­wis­ka, lo­go, rek­lam itp. - sprawdź na­szą ofertę!

Stroje piłkarskie Champion w 2 sezonach strojem Wisły Kraków.
Koszulki w technologii X-STATIC, najwyższym osiągnięciu firmy UMBRO. Doskonała wentylacja i termoregulacja dzięki srebrnym nitkom w składzie materiału.
Hologram oryginalności.
Stroje piłkarskie - długi rękaw UMBRO CHAMPION - Stroje piłkarskie Champion w 2 sezonach strojem Wisły Kraków.Koszulki w technologii X-STATIC, najwyższym osiągnięciu firmy UMBRO. Doskonała wentylacja i termoregulacja dzięki srebrnym nitkom w składzie materiału.Hologram oryginalności....
foto extrafoto extrafoto extra

UMBRO 

CHAMPION 

Stroje piłkarskie - długi rękaw
Rozmiar: Senior
Po­le­ca­my koszulki z nadrukiem nu­me­ru, naz­wis­ka, lo­go, rek­lam itp. - sprawdź na­szą ofertę!

Stroje piłkarskie Champion w 2 sezonach strojem Wisły Kraków.
Koszulki w technologii X-STATIC, najwyższym osiągnięciu firmy UMBRO. Doskonała wentylacja i termoregulacja dzięki srebrnym nitkom w składzie materiału.
Hologram oryginalności.

Sklep sportowy zaprasza na zakupy:


Powerman Sport
Janusz Rusinek
ul.Słoneczna 9
PL 55-040
Bielany Wrocławskie

Uwaga! Dla wielu nawigacji Słoneczna 7
tel. +48 713 252 513
tel. 713 259 775
fax 713 259 775
NIP PL 894-105-17-84
Regon 932094620
Konto: 32 11401140 0000 5400 9200 1001
w BRE Bank SA o/Wrocław
Czynne:
Pon.-Pt.: 8:00-17:00
Sob.: 9:00-13:00


Oczytaj QR-code swoim smartfonem. QR-code